Do
21.10.2021 Gemeinderat
 • 18:00 Uhr
 • Stadthalle Pfullendorf , Jakobsweg 2, 88630 Pfullendorf
Di
09.11.2021 Technischer Ausschuss / Betriebsausschuss
 • 18:00 Uhr
 • Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
Do
18.11.2021 Finanz- und Verwaltungsausschuss
 • 18:00 Uhr
 • Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
Do
25.11.2021 Gemeinderat
 • 18:00 Uhr
 • Stadthalle Pfullendorf, Jakobsweg 2, 88630 Pfullendorf
Di
07.12.2021 Technischer Ausschuss / Betriebsausschuss
 • 18:00 Uhr
 • Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
Do
09.12.2021 Finanz- und Verwaltungsausschuss
 • Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, 88630 Pfullendorf
Do
16.12.2021 Gemeinderat
 • 18:00 Uhr
 • Stadthalle Pfullendorf, Jakobsweg 2, 88630 Pfullendorf
Do
27.01.2022 Gemeinderat
 • 18:00 Uhr
 • Stadthalle Pfullendorf, Jakobsweg 2, 88630 Pfullendorf